Low Carbon City MPSepang

Memohon Ulasan Draf Laporan Akhir Bagi Kajian Pengangkutan Awam di Daerah Sepang / Kawasan Pentadbiran Majlis Perbandaran Sepang (MPSepang) oleh Institut Pengangkutan Malaysia (MITRANS)

Adalah dimaklumkan bahawa Majlis Perbandaran Sepang (MPSepang) telah melantik Institut Pengangkutan Malaysia (MITRANS) bagi menyediakan Kajian Pengangkutan Awam Di Daerah Sepang / Kawasan Pentadbiran, Majlis Perbandaran Sepang.   Untuk makluman jua, pihak MITRANS telah mengemukakan Draf Laporan Akhir kepada pihak MPSepang dalam bentuk ‘Softcopy’ (format PDF) pada 8 Ogos 2020. Draf Laporan Akhir beserta Ringkasan […]