Green Building

‘Green Building’ bertujuan untuk mengurangkan pelepasan karbon yang terhasil daripada kesan pembangunan di dalam sebuah kawasan pembandaran. Selain itu, konsep ‘Green Building’ ini bertujuan untuk menambah baik elemen yang boleh menyerap karbon yang dilepaskan.

Bangunan Hijau

 • Kecekapan tenaga (Energy Efficiency)
 • Kualiti persekitaran dalaman (Indoor Environmental Quality)
 • Perancangan dan pengurusan tapak lestari (Sustainable site planning and management)
 • Bahan dan sumber (Materials and resources)
 • Kecekapan air (Water efficiency)
 • Inovasi (Innovation)
 • Wajib melaksanakan ‘Green Building’ bagi pembangunan Enterprise.
 • Bagi pembangunan komersil, perumahan, industri dan bangunan kerajaan.
  a. Digalakkan penerapan elemen hijau
  b. Perlu menerapkan elemen hijau seperti berikut:-
      i. Sistem Penyimpanan Air Hujan (SPAH) – UUK115
     ii. Kecekapan tenaga – UUK38A bagi bangunan baru atau yang diubahsuai dengan ruangan hawa dingin melibihi 4000 meter persegi.
  c. Pihak pemaju/pemohon boleh menggunakan mana-mana pakar perunding bangunan hijau bertauliah yang diiktiraf.

Rooftop Garden

 • Perletakan ‘Rooftop Garden’ sama ada di atas bumbung termasuk di bawah, di aras atau tingkat tengah dan ‘Podium Deck’ bangunan.
 • Terdapat dua kategori:
  a. Taman atas bumbung ektensif (Tanaman Ringan)
  b. Taman atas bumbung Intensif (Tanaman Berat)
 • Komponen yang dibenarkan di ‘Rooftop Garden’ ialah elemen berkaitan rekreasi dan taman.
 • Boleh menggunapakai konsep ‘Vertical Garden’

Tempat Letak Kereta 'Grass Crete'

 • Spesifikasi perlu merujuk kepada Jabatan Lanskap

Online Energy Monitoring System

 • Disyaratkan pada bangunan kompleks/komersil/pejabat (Single Owner / By Block)
 • Pemasangan Unit Data Logger di Incoming MSB
 • Rujuk SEDA Malaysia
 • Need Wifi