Jaringan Hijau (‘Green Linkage’)

‘Green Linkage’ atau jaringan hijau merupakan satu gabungan kawasan hijau yang bersambungan dan berangkaian. Elemen hijau ialah:

  • Tumbuh-tumbuhan
  • Badan air
  • Kawasan lapang
  • Taman rekreasi
  • Bukit bukau
  • Flora fauna