Kamera Litar Tertutup (CCTV)

Perlu disediakan di kawasan berikut:-

  • Persimpangan jalan utama
  • Kawasan pusat komersial
  • Kawasan taman rekreasi/taman permainan
  • Premis/Pembangunan Strata
  • Lintasan pejalan kaki dan basikal
  • Di laluan jejantas
  • CCTV yang digunakan perlu mempunyai kamera berdefinisi tinggi.
  • Mempunyai keupayaan untuk ‘zoom in’ secara jelas.
  • Perlu mempunyai ‘storage’ dan sistem penyimpanan secara berterusan.
  • Mempunyai keupayaan untuk penglihatan malam (Night Vision)