Pengurusan Sisa Pepejal

Pelaksanaan pengurusan sisa pepejal adalah lebih kepada pengasingan sisa melalui konsep 3R. Pelaksanaan pengurusan sisa pepejal bagi garis panduan ini terbahagi kepada TIGA (3) jenis iaitu:
1) Pusat Kitar Semula (Free Standing Building)
2) Pusat Kitar Semula (Sharing Building / Use)
3) Rumah Sampah 3R