Pusat Kawalan ‘City Centre’

Pusat kawalan ‘Data Centre’ bertujuan untuk menyimpan data seperti CCTV, penyelarasan sistem lampu dan pelbagai lagi. Selain itu, menjadi pusat pemantauan sistem bagi kemudahan ‘Smart Infrastruktur’.