Pusat Kawalan ‘City Centre’

Pusat kawalan ‘Data Centre’ bertujuan untuk menyimpan data seperti CCTV, penyelarasan sistem lampu dan pelbagai lagi. Selain itu, menjadi pusat pemantauan sistem bagi kemudahan ‘Smart Infrastruktur’. 

  • Perletakan lokasi perlu berhubung dengan laluan rizab utiliti (kabel optik)
  • Pusat kawalan ‘Data Centre’ boleh disediakan secara guna sama bersama bangunan awam seperti:
    1) Kompleks / Pusat Komuniti
    2) Tapak kegunaan PDRM (Ibu Pejabat Kontinjen / Ibu Pejabat Daerah / Balai Polis)