Rizab Menara Telekomunikasi

Garis panduan ini memfokuskan bagi penyediaan rezab tapak struktur menara telekomunikasi.

  • Kepadatan Penduduk: Satu pemancar menara telekomunikasi bagi setiap 100 ekar
  • Keadaan Topografi: Kedudukan rizab pada altitud yang tinggi dan tiada halangan bersebelahanm struktur pemancar.
  • Liputan Semasa: Penentuan lokasi rizab juga adalah bergantung kepada liputan sedia ada dan juga akses kepada fiber optik.

Berhampiran Kawasan Kediaman
Ketinggian menara bawah 45 meter : 20 meter jarak dari bangunan
Ketinggian menara lebih 45 meter: 30 meter jarak dari bangunan

Berhampiran Kawasan Komersial
Ketinggian menara bawah 45 meter : 10 meter jarak dari bangunan
Ketinggian menara lebih 45 meter: 15 meter jarak dari bangunan

Berhampiran Kawasan Industri
Ketinggian menara bawah 45 meter : 5 meter jarak dari bangunan
Ketinggian menara lebih 45 meter: 10 meter jarak dari bangunan