Infrastruktur Pintar

Infrastruktur pintar merupakan komponen yang penting seiring kearah pembangunan ‘Smart City’. Infrastruktur pintar meliputi penyediaan infrastruktur sediada yang ditambahbaik dengan elemen pintar seperti ‘sensor’ dan ‘auto control’. Laporan ini memfokuskan kepada komponen infra sediada.

Syarat AM
Kemudahan infrastruktur perlu mempunyai ciri-ciri pintar seperti:-

  • ‘Sensor Device’
  • Kemudahan akses data internet
  • Kawalan secara automatik
  • Jimat tenaga (Pengguanaan tenaga elektrik dan kos berkaitan)

Lampu Awam

– Pemasangan perkakasan dan perisian infrastruktur pintar (Smart City Control System) bagi setiap pembekal lampu awam dengan capaian internet (IoT) bagi sistem pemantauan dan pengumpulan data yang berkaitan. Terdapat beberapa jenis teknologi yang berada di pasaran seperti:
   a. PLC (Power Line Control)

   b. Broadband (Telco)
   c. Wireless (Radio Frekuensi)

– Pemacu (Driver) lampu LED hendaklah dilengkapi dengan sistem pemalapan cahaya (Dimmable-Step Down). Ini kerana diperlukan sebagai persediaan untuk penggunaan sistem lampu jalan pintar pada masa hadapan.

– Lampu LED hendaklah dilengkapi dengan NEMA soket, 7 pin atau yang setaraf denganya sebagai persediaan sistem lampu jalan pintar pada masa hadapan.

– SPD dengan kadaran tidak kurang 20kA mesti dipasang secara berasingan di dalam setiap lantera dan pintu perkhidmatan.

Lampu Isyarat Pintar

  • Menyediakan sistem lampu isyarat pintar lengkap dengan perisian ‘monitoring system’ menggunakan applikasi mudah alih pada setiap persimpangan.
  • Lampu isyarat pintar perlu dilengkapi lampu isyarat pejalan kaki dan basikal.
  • Mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan didalam audit RSA Stage 3 semasa peringkat rekabentuk.
  • Mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan didalam audit RSA Stage 5 selepas pemasangan.