Papan Tanda Had laju

Papan tanda had laju ditetapkan mengikut kepada Had Laju Kebangsaan Malaysia.

  • Zon Had Laju 90km/j

    Perlu disediakan bagi jalan yang mempunyai kelebaran 100′.

Zon Had Laju 50km/j

  • Perlu disediakan di jalan yang mempunyai kelebaran 66′

Zon Had Laju 30km/j

  • Perlu disediakan di kawasan sekolah dan kawasan perumahan