Papan Tanda Peringatan Jenayah

Papan tanda peringatan jenayah sebagai sumber rujukan kepada orang awam sekiranya berlaku kecemasan.