Deskripsi Seminar

ATURCARA SEMINAR KEARAH PEMBANGUNAN MAMPAN @SEPANG

 1. Menggalakan individu, pemaju, para professional serta komuniti dan pelbagai pihak berkepentingan mengamalkan amalan pembangunan mampan
 2. Meningkatkan pemahaman mengenai ‘Garis Panduan Pembangunan Mampan @Sepang’ (GPPMS) yang merupakan satu (1) dokumen perancangan untuk memandu dan mengawal pembangunan fizikal dengan mengambilkira elemen Bandar Selamat, Bandar Pintar dan Bandar Rendah Karbon di seluruh Daerah Sepang.
 3. Meningkatkan pemahaman terhadap pemakaian OSC 3.0 PLUS dikalangan perunding, pemaju dan pemilik hartanah di daerah Sepang.
 4. Meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan pengekalan ekosistem semulajadi untuk mengatasi masalah yang timbul daripada perubahan iklim dunia (climate change)
 5. Meningkatkan kesedaran dalam kepentingan penjagaan ‘Urban Trees’ bukan untuk ‘asthetic values’ sahaja tetapi untuk ‘functional values’ seperti untuk serapan karbon dan mengurangkan ‘mental stress’.
 6. Meningkatkan kesedaran kepada individu, komuniti, syarikat pembinaan alat permainan kanak-kanak, pemantau, syarikat pemaju perumahan, syarikat hartanah, perunding dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) terhadap kepentingan rekabentuk kawasan dan alatan permainan kanak-kanak dari aspek Keselamatan anak-anak terutama untuk mengelakkan kecederaan kepada mereka.
 1. Agensi-agensi Kerajaan daripada peringkat Persekutuan, Negeri dan Tempatan
 2. Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 3. Sektor swasta yang menyumbang secara langsung dan signifikan dalam pembangunan di Daerah Sepang iaitu Pemaju, Syarikat Hartanah dan lain-lain.
 4. Perunding Profesional seperti Jururancang Bandar, Arkitek Landskap, Arborist, Jurutera, Akitek, ‘Urban Designer’, ‘Hardscape’, ‘Playground Designer’.
 5. Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang berkaitan
 6. Kontraktor-kontraktor Landskap
 7. Persatuan / Pertubuhan Profesional (MIP, ILAM, PArM, PSAM, PAM, LAM, CIDB, BEM dan lain-lain.
 8. Pembekal peralatan permainan kanak-kanak (Playground)
 9. Pihak Akademia dan Pelajar-pelajar

07.30 a.m – 08.30 a.m :
PENDAFTARAN PESERTA / MINUM PAGI
Foyer Cindai Ballroom, Cyberview Resort & SPA, Cyberjaya

08.30 a.m –08.45 a.m :
UCAPTAMA 1
 : CABARAN PERLAKSANAAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG)  
TPR DATIN HJH NORAIDA BINTI SALUDIN,
Setiausaha Kehormat, Pertubuhan Perancang Malaysia (MIP / Malaysian Institute of Planners)

08.45 a.m – 09.00 a.m :
UCAPTAMA 2
 : ARBORICULTURE IN SDG
NIK AKMAL FATHI BIN NIK HUSAIN, CA, LAr,
Naib Presiden, Persatuan Arborist Malaysia (PArM)

09.00 a.m – 09.15 a.m
UCAPTAMA 3 : 
PLAYGROUND SAFETY IN SDG 
YBHG DATUK LAr HAJI SHAHORAN BIN JOHAN,
Presiden,  Pertubuhan Keselamatan Taman Permainan Kanak-Kanak Malaysia (PSAM)

09.15 a.m – 09.20 a.m :
– Ketibaan Yang DiPertua, Majlis Perbandaran Sepang
– Ketibaan Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kerajaan Tempatan, Pengangkutan Awam dan Pembangunan Kampung Baru Negeri Selangor 

09.20 a.m – 09.25 a.m :
MAJLIS PERASMIAN SEMINAR & DOA

09.25 a.m – 09.35 a.m :
UCAPAN ALUAN 

YBHG TUAN MOHD FAUZI BIN MOHD YATIM,
Yang DiPertua, Majlis Perbandaran Sepang

09.35 a.m – 09.50 a.m :
UCAPAN PERASMIAN

YB TUAN NG SZE HAN,
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kerajaan Tempatan, Pengangkutan Awam dan Pembangunan Kampung Baru Negeri Selangor

09.50 a.m – 10.05 a.m :
KUDAPAN / ‘COFFEE BREAK’

10.05 a.m – 12.30 p.m :
SESI SEMINAR SERENTAK / ‘BREAKOUT’ & ‘PARALLEL SESSION’ / Q & A

12.30 p.m – 02.00 p.m :
MAKAN TENGAHARI / SOLAT ZUHUR di Verandah

02.00 p.m – 04.30 p.m :
‘TOUR’ / SESI LAWATAN TAPAK

TOUR / SESI LAWATAN 1 di Cyberview Resort, Cyberjaya :
Penilaian untuk mengatasi cabaran dalam pengekalan pokok bandaran.

TOUR / SESI LAWATAN 2 di Southville City, Taman Puncak :
Taman permainan kanak-kanak yang mematuhi Garis Panduan MPS (Menjangkaui keperluan MS966 & MS2665).

SEMINAR 1 : ARBORIKULTUR

Moderator
NIK AKMAL FATHI BIN NIK HUSAIN, CA, LAr,
Naib Presiden, Persatuan Arborist Malaysia (PArM)

10.10 a.m – 10.40 a.m :
BEST TREES MANAGEMENT PRACTICES FOR HEALTHY TREES CONTRIBUTING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
LAr RUHAILA BINTI ABDUL RAHMAN, CPSI, CA,
Arkitek Landskap, Jabatan Perancangan Bandar, Majlis Perbandaran Sepang

10.45 a.m – 11.15 a.m :
THE IMPORTANCE OF SITE ENVIRONMENT AND ECOLOGY PROTECTION ON DEVELOPMENT ORDER 
HASHIM GOMBORI, LAr, CA, ESCP
Arkitek Landskap

11.20 a.m – 11.50 a.m
BEFORE, DURING AND AFTER : WHAT TO DO WITH TREES TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT
LAr FARIZA FIRDAUS BINTI MOHD SALLEH, CA,
Arkitek Landskap

12.00 p.m – 12.30 p.m
PERBINCANGAN DAN SESI SOAL JAWAB

SEMINAR 2 : PLAYGROUND SAFETY

Moderator :
YBHG DATUK LAr HAJI SHAHORAN BIN JOHAN,
Presiden,  Pertubuhan Keselamatan Taman Permainan Kanak-Kanak Malaysia (PSAM)

10.10 a.m – 10.40 a.m
INTRODUCTION TO PLAYGROUND SAFETY : CURRENT STATE OF PLAY IN MALAYSIA
TUAN NOR AZRI M.NOR, CPSI

10.45 a.m – 11.15 a.m
PLAYGROUND PLANNING AND IMPLEMENTATION IN ACCORDANCE TO MS966 : 2017 
TUAN SONG LIH, CPSI

11.20 a.m – 11.50 a.m
MPSEPANG IN ENSURING SAFER PLAYGROUND GUIDELINE FOR PLAYGROUND SUBMISSION @SEPANG
LAr RUHAILA BINTI ABDUL RAHMAN, CPSI, CA,
Arkitek Landskap, Jabatan Perancangan Bandar, Majlis Perbandaran Sepang

12.00 p.m – 12.30 p.m
PERBINCANGAN DAN SESI SOAL JAWAB

SEMINAR 3 :
ONE STOP CENTRE (OSC 3.0 PLUS) & GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN MAMPAN @SEPANG (GPPMS)
BILIK CINDAI BALLROOM

Moderator :
PUAN SITI SHAIDATUL HANIM BINTI SAHARUDIN,
Penolong Pengarah Kanan / Ketua Unit Kawalan Pembangunan & GIS,
Jabatan Perancangan Bandar, Majlis Perbandaran Sepang (MPSepang)

10.10 a.m – 10.40 a.m
KEARAH PELAKSANAAN OSC 3.0 PLUS DI MAJLIS PERBANDARAN SEPANG
PUAN AZIATON BINTI SHUIB,
Pengarah, Unit Pusat Setempat (OSC), Majlis Perbandaran Sepang

10.45 a.m – 11.15 a.m
PELAKSANAAN OSC 3.0 PLUS DI PERINGKAT KELULUSAN PELAN PEMBANGUNAN DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN
TPr ZAMIRZAN BIN PUJI,
Ketua Penolong Pengarah, Kementerian Perumahan, Kesejahteraan Bandar & Kerajaan Tempatan (KPKT) 

11.20 a.m – 11.50 a.m
PELAKSANAAN GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN MAMPAN @SEPANG (GPPMS) DALAM KELULUSAN PELAN PEMBANGUNAN DI MAJLIS PERBANDARAN SEPANG
ENCIK MOHD ADHAM BIN HAJI MAHMOOD,
Penolong Pengarah / Ketua Bahagian Pengangkutan dan Pembangunan Mampan,
Jabatan Perancangan Bandar, Majlis Perbandaran Sepang

12.00 p.m – 12.30 p.m
PERBINCANGAN DAN SESI SOAL JAWAB