Deskripsi Seminar ‘Smart City@Sepang’

TENTATIVE | ATURCARA

Sila klik ‘Icon’ di bawah sekiranya anda ingin mencetak Risalah | Brosur Seminar. Pendaftaran Secara Online dan Pembayaran  Online (Payment Gateway Billplz) juga disediakan.

Pembangunan bandar pintar berorientasikan pembangunan teknologi hijau yang telah dilaksanakan di beberapa buah negara didapati telah berjaya membantu mengurangkan pengeluaran karbon, kesan pulau haba (urban heat island) dan mewujudkan kualiti persekitaran hidup dan suasana yang lebih baik. Semua pembangunan ini perlu disokong dengan infrastruktur dan masyarakat pintar dengan penyediaan lebih banyak kawasan/ruang hijau, memanfaatkan sumber semula jadi dengan efektif,  sumber tenaga alternatif yang boleh diperbaharui, menggunapakai konsep 3R (reduce, reuse dan recycle) dalam aktiviti harian dan sebagainya. Justeru itu, MPSepang memfokuskan kepada pelaksanaan ‘Green Building’, Recycle, Cooling dan Smart City atau IoT (Internet of Thing) khususnya di Cyberjaya selaras dengan penarafan sebagai Bandaraya ICT / Hub ICT serta di daerah Sepang amnya.

1. Menggalakkan individu, pemaju dan para profesional  serta pelbagai pihak berkepentingan melaksanakan pembangunan yang mengintegrasikan teknologi maklumat dan IOT (Internet of Things) selaras ke arah mewujudkan budaya pintar dan amalan hijau ke arah Bandar Pintar &  Rendah Karbon ;
2. Menggalakkan pembinaan bangunan dengan menekan ciri-ciri elemen pintar dan hijau serta mendapat pengiktirafan bangunan hijau
3. Menggalakkan amalan pintar dan hijau dengan penggunaan peralatan bertaraf hijau dan menjimatkan elektrik (bertaraf 5 bintang) ;
4. Memperakui kerangka kerja dan mengintegrasikan kerangka bandar rendah karbon yang dibangunkan oleh KeTTHA dan pelaksanaan ‘Smart City’ / Smart State yang telah dibangunkan oleh MBI ;

1.Pegawai dan Ahli Majlis, Majlis Perbandaran Sepang
2.Jabatan Teknikal, Agensi Kerajaan/ Badan Berkanun
3.Sektor swasta/profesional yang menyumbang secara langsung / signifikan dalam pembangunan di Daerah Sepang (Pemaju, Syarikat, Perunding Profesional seperti Jururancang Bandar, Jurutera, Arkitek, Arkitek Landskap)
4.Kontraktor-kontraktor pembinaan
5.Persatuan/Pertubuhan Profesional (MIP, PAM, ACEM, LAM,  LJT, BEM, REHDA dll)
6.Kontraktor Pengurusan Sisa Pepejal

08.00 a.m – 09.00 a.m :
Pendaftaran para peserta / Minum pagi
Foyer Cindai Ballroom, Cyberview Resort & SPA, Cyberjaya

9.00 a.m –9.40 a.m :
PEMBENTANGAN KHAS : PELAN TINDAKAN  BANDAR PINTAR DAN RENDAH KARBON CYBERJAYA 2025 (CYBERJAYA : SMART & LOW CARBON CITY 2025)
oleh :

TPR Datin Hajjah Noraida Saludin,
Perunding / Director, APUDG (AJM Planning Urban Design Group) merangkap
Director, Low Carbon Cities & Sustainable Centre (LCCSC), MIP

09.40 a.m – 10.15 a.m :
MAJLIS PERASMIAN & PELANCARAN

Ucapan Aluan oleh :
Y.Bhg.Dato’ Puasa bin Md Taib,

Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Sepang

Ucapan Perasmian oleh :
Y.B Puan Elizabeth Wong Keat Ping,

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Teknologi Hijau Negeri Selangor

Pelancaran Serentak :
– Pelancaran Pelan Tindakan Bandar Pintar & Rendah Karbon Cyberjaya 2025

– Penyampaian Penghargaan kepada Organisasi | Pemilik Bangunan | Pemaju yang melaksanakan inisiatif ‘Smart City dan Rendah Karbon Cyberjaya 

Pelancaran ‘Kick Off’ Pembangunan Mobile Apps Mobility ‘Smart City@Sepang’

10.15 a.m – 10.45 a.m :
Kudapan

10.45 a.m – 01.00 p.m :
Seminar 1 &  2 Serentak

SEMINAR 1 : PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN BANDAR PINTAR SERTA BANDAR RENDAH KARBON 2025

Moderator
Puan Rozeta binti Md Yusuf,
Pengarah, Jabatan Perancangan Bandar,
Majlis Perbandaran Sepang

10.45 a.m :
HALATUJU SMART SELANGOR 2020 DALAM PEMBANGUNAN BANDAR PINTAR
oleh :

Dr. Fahmy Ngah,
Deputy Director,
Smart Selangor Delivery Unit (SSDU)
Menteri Besar InCorporate (MBI)

11.15 a.m :
IMPLEMENTATION OF MS1525 AND LOW CARBON BUILDING TO SUPPORT LOW CARBON CITIES PROGRAM’
oleh :

Encik Steve Anthony Lojuntin,
Ketua, Unit Pengurusan Permintaan Tenaga,
Sustainable Energy Development Authority (SEDA) Malaysia

11.45 a.m
PELAKSANAAN TEKNOLOGI HIJAU DAN KAWALAN BANGUNAN HIJAU (GREEN BUILDING) DI PERINGKAT MAJLIS PERBANDARAN SEPANG
oleh :

Encik Sulaiman bin Abi Hashim,
Pengarah, Jabatan Bangunan,
Majlis Perbandaran Sepang

12.15 a.m
ASPEK PEMBANGUNAN LANDSKAP DAN PELAKSANAAN ‘CARBON SEQUESTRATION BASELINE’
oleh :

Puan Ruhaila binti Abdul Rahman,
Pengarah, Jabatan Landskap,
Majlis Perbandaran Sepang

12.45 p.m – 01.00 p.m
PERBINCANGAN DAN SESI SOAL JAWAB

SEMINAR 2 : AMALAN TEKNOLOGI HIJAU DAN IOT (INTERNET OF THING) DALAM MENINGKATKAN KECEKAPAN ‘DELIVERY SYSTEM’ SERTA ‘GOOD GOVERNANCE

Moderator :
Encik Badrul bin Rahim,
Ketua, Unit Pusat Sehenti Setempat (OSC)
Majlis Perbandaran Sepang

10.45 a.m
PEMBANGUNAN ‘SMART WASTE’ DAN TEKNOLOGI HIJAU BAGI MENINGKATKAN KECEKAPAN ‘DELIVERY SYSTEM’
oleh :

Dr. Noordin Ahmad,
Ketua Pengarah,
Agensi Angkasa Negara (ANGKASA),
Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi

11.15 a.m
PEMBANGUNAN APLIKASI ‘MOBILE’ BANDAR PINTAR DAN ‘IOT : INTERNET OF THING’ MENINGKATKAN KECEKAPAN DAN KUALITI HIDUP PENDUDUK
oleh :

Puan Rosziana binti Bassin,
Ketua Unit Teknologi Maklumat,
Majlis Perbandaran Sepang

11.45 a.m
PENJAGAAN KESIHATAN PERSEKITARAN DAN AMALAN TEKNOLOGI HIJAU
oleh :

Encik Kuzaini bin Hamidon,
Pengarah, Jabatan Kesihatan Persekitaran,
Majlis Perbandaran Sepang

12.15 a.m
MENGAPLIKASIKAN AMALAN TEKNOLOGI HIJAU DALAM BIDANG KEJURUTERAAN
DI PERINGKAT MAJLIS PERBANDARAN SEPANG
oleh :

Encik Ahmad Saifunazif bin Mat Yatim
Pengarah, Jabatan Kejuruteraan,
Majlis Perbandaran Sepang

12.45 p.m – 01.00 p.m
PERBINCANGAN DAN SESI SOAL JAWAB