Infrastruktur Pintar

Infrastruktur pintar merupakan komponen yang penting seiring kearah pembangunan ‘Smart City’. Infrastruktur pintar meliputi penyediaan infrastruktur sediada yang ditambahbaik dengan elemen pintar seperti ‘sensor’ dan ‘auto control’. Laporan ini memfokuskan kepada komponen infra sediada.

Syarat AM
Kemudahan infrastruktur perlu mempunyai ciri-ciri pintar seperti:-

  • ‘Sensor Device’
  • Kemudahan akses data internet
  • Kawalan secara automatik
  • Jimat tenaga (Pengguanaan tenaga elektrik dan kos berkaitan)

Lampu Awam

Lampu Isyarat Pintar