Iklan Sewaan Tapak Perkuburan Bagi Tujuan Aktiviti Pertanian Secara Fertigasi, MPSepang bulan Ogos 2023

 

Tuan/Puan,

Sukacita dimaklumkan pihak Majlis Perbandaran Sepang ingin mempelawa pengusaha -pengusaha kebun/pertanian sekitar daerah Sepang untuk mengusahakan tapak perkuburan bersepadu dengan keluasan 7 ekar bagi Tujuan Aktiviti Pertanian Secara Fertigasi.

Pihak Tuan/Puan perlu mengembalikan borang yang lengkap diisi dengan cadangan kertas kerja aktiviti pertanian fertigasi kepada Jabatan Perancangan Bandar, Majlis Perbandaran Sepang selewatnya pada 30/9/2023.

Segala terma dan syarat boleh merujuk kepada iklan yang disertakan.

Terima Kasih.