COMMITTEE

MESYUARAT JAWATANKUASA BANDAR SELAMAT, ‘LOCAL AGENDA 21’ DAN PEMBANGUNAN MAMPAN,¬†
MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 
(TAHUN 2015 – TAHUN 2021)

Mesyuarat Jawatankuasa Bandar Selamat dan Jawatankuasa Local Agenda 21, Majlis Perbandaran Sepang  telah dijadikan sebahagian daripada Jawatankuasa Kecil di bawah Akta 171 (Akta Kerajaan Tempatan). Mesyuarat ini perlu bersidang sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun.

Sebelum ini Mesyuarat Jawatankuasa Program Bandar Selamat¬† dan Mesyuarat Jawatankuasa Local Agenda 21 dijalankan secara berasingan. Walaubagaimanapun, bermula Oktober 2016, Dua (2) Jawatankuasa ini digabungkan menjadi satu (1) Jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Bandar Selamat, Local Agenda 21 dan Pembangunan Mampan, Majlis Perbandaran Sepang. Skop dan Bidang Tugas Jawatankuasa ini juga telah diperluaskan meliputi aspek keselamatan Jalan Raya, aspek pembangunan Teknologi Hijau, ‘Smart City’ dan ‘Low Carbon City’. Keputusan di dalam Mesyuarat ini akan diperakukan di Mesyuarat Penuh Majlis Perbandaran Sepang bagi membolehkan setiap projek, program dan inisiatif yang dilaksanakan dapat diperakukan dalam konteks perundangan khususnya di bawah Akta 171 (Akta Kerajaan Tempatan).

Bandar Selamat merupakan salah satu program yang telah dirangka oleh pihak Kementerian dengan kerjasama PBT bagi memastikan kawasan yang didiami berada dalam keadaan selamat. Bandar Selamat mempunyai 15 langkah Program Bandar Selamat yang perlu dilaksanakan. Di antara inisiatif atau langkah Bandar Selamat ini seperti pemasangan CCTV, pengasingan laluan pejalan pejalan kaki daripada laluan bermotor bagi pencegahan kes jenayah ragut, bebas halangan dan lain-lain lagi.

Local Agenda 21 (Agenda 21) merupakan program yang telah dikerangkakan oleh United Nations Organisation (Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu) bagi mengadakan aktiviti setempat mengikut keperluan Komuniti / penduduk setempat secara bersama sektor swasta dan agensi kerajaan khususnya berkaitan aktiviti alam sekitar mampan, ekonomi mampan dan sosial mampan. Sebagai contohnya, pihak swasta mengeluarkan kos dan aktiviti dilaksanakan oleh masyarakat setempat, manakala pihak PBT atau agensi kerajaan akan bertindak sebagai badan penyelaras.

 Manakala Pembangunan Mampan merupakan aktiviti yang berkaitan secara langsung dengan SDG (Sustainable Development Goals) yang mana mempunyai 17 Matlamat pembangunan mampan. Diantara aktiviti yang berkaitan dengan SDG ini adalah seperti aktiviti Bandar Rendah Karbon dan memastikan karbon di dalam kawasan perbandaran dapat dikurangkan dan seterusnya pembangunan yang berdayahuni.

 

AGENDA MESYUARAT

16 Disember 2020 (Rabu) | 2.30 Petang Р4.30 Petang | Secara Online / Persidangan Video

2.30 petang
UCAPAN ALUAN PENGERUSI
Oleh :
Dato’ Haji Abd. Hamid bin Hussain,
Yang DiPertua,
Majlis Perbandaran Sepang

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT
JawatanKuasa Bandar Selamat , Local Agenda 21 dan Pembangunan Mampan, Majlis Perbandaran Sepang Bil.2/2020

 MAKLUM BALAS MESYUARAT
Berdasarkan Minit Mesyuarat JawatanKuasa Bandar Selamat , Local Agenda 21 dan Pembangunan Mampan Bil.2/2020
Oleh :
Pengarah, Jabatan Perancangan Bandar,
Majlis Perbandaran Sepang

PEMBENTANGAN 1
Pelaporan Statistik Jenayah Kekerasan/Jalanan dan Jenayah Harta Benda Serta Statistik Kemalangan Jalanraya Di Kawasan Pentadbiran Majlis Perbandaran Sepang (Januari Sehingga September 2020)
Oleh :
Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD Sepang),
Polis DiRaja Malaysia (PDRM)

PEMBENTANGAN 2
Cadangan Latihan Bina Upaya ‚ÄėDigital‚Äô Rintis Untuk Kebun Komuniti Majlis Perbandaran Sepang Tahun 2021
Oleh :
Encik Mohd Rashdan bin Abd Rashid,
Presiden Persatuan Lestari Alam Malaysia

Hal-Hal Lain

Penutup

Nota :
Minit Mesyuarat dan lain-lain maklumat boleh dirujuk di laman web : http://smart.mpsepang.gov.my/ committee. Sebarang komen dan maklum balas, boleh dikemukakan ke email : safecitysepang@gmail.com ATAU safecity@mpsepang.gov.my

19 Oktober 2020 (Isnin) | 9.30 Pagi Р11.30 Pagi | Bilik Mesyuarat Semarak, MPSepang, Cyberjaya

9.30 pagi
UCAPAN ALUAN PENGERUSI
Dato’ Haji Abd. Hamid bin Hussain,
Yang DiPertua,
Majlis Perbandaran Sepang

9.40 pagi
PENGESAHAN MINIT MESYUARAT
JawatanKuasa Bandar Selamat , Local Agenda 21 dan Pembangunan Mampan, Majlis Perbandaran Sepang Bil.1/2020

MAKLUM BALAS MESYUARAT
Berdasarkan Minit Mesyuarat JawatanKuasa Bandar Selamat , Local Agenda 21 dan Pembangunan Mampan Bil.1/2020
Encik Mohd Adham bin Haji Mahmood,
Penolong Pengarah,
Jabatan Perancangan Bandar,
Majlis Perbandaran Sepang

10.20 pagi
PEMBENTANGAN 1
Cadangan Menaiktaraf Teknologi CCTV Terkini Bagi Projek Selangor CCTV (Refreshment Technology) Tahun 2020 Di Daerah Sepang
Encik Mohd Azwan bin Mohd Muslim,
AM Maintenance & Support,
VADS Lyfe Sdn Bhd
(subsidiary of Telekom Malaysia Berhad (TM)

10.50 pagi
PEMBENTANGAN 2
Cadangan Anugerah Kebun Komuniti @Sepang (AKS) Di Bawah Pembangunan Mampan (SDg) dan Local Agenda 21 MPSepang Secara Kolaborasi Antara Majlis Perbandaran Sepang dan Persatuan Lestari Alam Malaysia
Encik Mohd Adham bin Haji Mahmood,
Penolong Pengarah,
Jabatan Perancangan Bandar,
Majlis Perbandaran Sepang
dan
Encik Mohd Rashdan bin Abd Rashid,
Presiden,
Persatuan Lestari Alam Malaysia

11.20 pagi
Hal-Hal Lain

Penutup

Nota :
Minit Mesyuarat dan lain-lain maklumat boleh dirujuk di laman web : http://smart.mpsepang.gov.my/ committee. Sebarang komen dan maklum balas, boleh dikemukakan ke email : safecitysepang@gmail.com ATAU safecity@mpsepang.gov.my

11 Mac 2020 (Rabu) | 2.30 Petang | Bilik Mesyuarat Semarak, MPSepang, Cyberjaya

2.30 Petang
UCAPAN ALUAN PENGERUSI
Tuan Lwi Kian Keong,
Ahli Majlis, Majlis Perbandaran Sepang
(Mempengerusikan Mesyuarat bagi menggantikan Tuan Yang DiPertua, MPSepang yang tidak dapat mempengerusikan mesyuarat kerana urusan luar jangka)

3.00 Petang 
PENGESAHAN MINIT MESYUARAT
Minit Mesyuarat JawatanKuasa Bandar Selamat , Local Agenda 21 dan Pembangunan Mampan, Majlis Perbandaran Sepang Bil.3/2019

MAKLUM BALAS MESYUARAT
Berdasarkan Minit Mesyuarat JawatanKuasa Bandar Selamat , Local Agenda 21 dan Pembangunan Mampan Bil.3/2019
Encik Mohd Adham bin Haji Mahmood, 
Penolong Pengarah, Jabatan Perancangan Bandar, Majlis Perbandaran Sepang

3.30 Petang
PEMBENTANGAN 1
Pelaporan Statistik Jenayah Kekerasan/Jalanan dan Jenayah Harta Benda Serta Statistik Kemalangan Jalanraya Di Kawasan Pentadbiran Majlis Perbandaran Sepang Sehingga Februari 2020
Tuan ASP Mohd Sobri bin Taib,
Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD Sepang)

4.00 Petang
PEMBENTANGAN 2
Program ‘Car Boot Sale Gathering’ Sempena Tahun Melawat Sepang 2020
Encik Noor Halif Noor Zan
Pengarah, Jabatan Pelesenan, MPSepang

4.30 Petang
PEMBENTANGAN 3
Cadangan Pertandingan Inovasi Kebun Kemuniti @Sepang, MPSepang
Encik Mohd Adham bin Haji Mahmood, 
Penolong Pengarah, Jabatan Perancangan Bandar, Majlis Perbandaran Sepang

4.50 Petang
Hal-Hal Lain
Penutup

Nota :
Minit Mesyuarat dan lain-lain maklumat boleh dirujuk di laman web : http://smart.mpsepang.gov.my/ committee. Sebarang komen dan maklum balas, boleh dikemukakan ke email : safecitysepang@gmail.com ATAU safecity@mpsepang.gov.my

17 Disember 2019 (Selasa) | 11.30 pagi – 01.40 petang | Bilik Mesyuarat Semarak, MPSepang, Cyberjaya

AGENDA MESYUARAT
11.30 Pagi
UCAPAN ALUAN PENGERUSI
Tuan Mohd Fauzi bin Mohd Yatim, 
Yang DiPertua, Majlis Perbandaran Sepang

11.40 Pagi 
PENGESAHAN MINIT MESYUARAT
Minit Mesyuarat JawatanKuasa Bandar Selamat , Local Agenda 21 dan Pembangunan Mampan, Majlis Perbandaran Sepang Bil.2/2019

MAKLUM BALAS MESYUARAT
Berdasarkan Minit Mesyuarat JawatanKuasa Bandar Selamat , Local Agenda 21 dan Pembangunan Mampan Bil.2/2019
Encik Mohd Adham bin Haji Mahmood, 
Penolong Pengarah, Jabatan Perancangan Bandar, Majlis Perbandaran Sepang

11.50 Pagi
PEMBENTANGAN 1
Kajian Pelan Induk Laluan Pejalan Kaki Di Cyberjaya, Daerah Sepang (Laporan Akhir)
Puan Siti Nadiah binti Mohamed Saian,
Penolong Pengarah, Jabatan Perancangan Bandar, Majlis Perbandaran Sepang

12.00 Tengahari
PEMBENTANGAN 2
Garis Panduan Penggunaan Kerusi Keselamatan Kanak-Kanak Mengikut Kategori Kanak-Kanak
Puan Faradila binti Paiman,
Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS)

12.15 Tengahari
PEMBENTANGAN 3
Status Kemajuan Penyediaan ‚ÄėBus Stop Smart Selangor‚Äô di DPulze Shopping Complex, Cyberjaya, Daerah Sepang
Encik Ahmad Khairee bin Ahmad Julaihi,
Smart Selangor Delivery Unit (SSDU), Menteri Besar InCorporate (MBI)

12.30 Tengahari
PEMBENTANGAN 4
Prestasi ‚ÄėRidership‚Äô (Bilangan Penumpang) Bas Smart Selangor (Bas Percuma) MPSepang sepanjang tahun 2019 (Jan ‚Äď Dec 2019) secara perbandingan dengan tahun 2018
Haji Shahrul Anis,
Rapid Bus Sdn Bhd

12.45 Tengahari
PEMBENTANGAN 5
Pelaporan Statistik Jenayah Kekerasan/Jalanan dan Jenayah Harta Benda Serta Statistik Kemalangan Jalanraya Di Kawasan Pentadbiran Majlis Perbandaran Sepang Bagi Januari 2019 hingga November 2019.
Tuan ASP Mohd Sobri bin Taib,
Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD Sepang)

01.00 Petang
Hal-Hal Lain
Penutup

Nota :
Minit Mesyuarat dan lain-lain maklumat boleh dirujuk di laman web : http://smart.mpsepang.gov.my/ committee. Sebarang komen dan maklum balas, boleh dikemukakan ke email : safecitysepang@gmail.com ATAU safecity@mpsepang.gov.my

Minit, Maklum Balas & Kertas Kerja ¬†boleh dimuat turun (download) di teks berwarna ‚ÄėPurple‚Äô

11.30 Pagi
UCAPAN ALUAN PENGERUSI
Oleh : Tuan Muhammad Hafiz bin Shaari,
Timbalan Yang DiPertua, Majlis Perbandaran Sepang

11.40 Pagi
PENGESAHAN MINIT MESYUARAT
JawatanKuasa Bandar Selamat , Local Agenda 21 dan Pembangunan Mampan, Majlis Perbandaran Sepang Bil.1/2019

MAKLUM BALAS MESYUARAT
Berdasarkan Minit Mesyuarat JawatanKuasa Bandar Selamat , Local Agenda 21 dan Pembangunan Mampan Bil.1/2019
Oleh : Puan Rozeta binti Md Yusuf
Pengarah, Jabatan Perancangan Bandar, Majlis Perbandaran Sepang

11.50 Pagi
KERTAS 1
Cadangan Program ‚ÄėPolicing Community‚Äô dan Pencegahan Jenayah Melalui Pendidikan di Bawah Program Bandar Selamat, Majlis Perbandaran Sepang Secara Kolaborasi Jabatan Pendidikan Daerah Sepang, IPD Sepang Pada 24 Ogos 2019 di KIP Mall Kota Warisan, Daerah Sepang
Oleh : Puan Rozeta binti Md Yusuf
Pengarah, Jabatan Perancangan Bandar, Majlis Perbandaran Sepang

12.00 Tengahari
KERTAS 2
Cadangan Program ‚ÄėUrban Farming‚Äô dan ‚ÄėGarden Community‚Äô Di Cyberjaya di Bawah Program GTALCC dan Local Agenda 21 Majlis Perbandaran Sepang secara ‚ÄėPrivate Partnership‚ÄôBersama Stakeholder dan ‚ÄėMultiNasional Company‚Äô di Cyberjaya
Oleh : Mr Francis Chuah,
Founder, Urban Farm Tech Sdn Bhd

12.15 Tengahari
KERTAS 3
Pelaporan Statistik Jenayah Kekerasan/Jalanan dan Jenayah Harta Benda Serta Statistik Kemalangan Jalanraya Di Kawasan Pentadbiran Majlis Perbandaran Sepang Bagi Januari 2019 hingga Jun 2019.
Oleh : ASP Tuan Mohd Sobri bin Taib, Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD Sepang)

12.30 Tengahari
Hal-Hal Lain
Penutup

Nota :
Minit Mesyuarat dan lain-lain maklumat boleh dirujuk di laman web : http://smart.mpsepang.gov.my/ committee. Sebarang komen dan maklum balas, boleh dikemukakan ke email : safecitysepang@gmail.comATAU safecity@mpsepang.gov.my

Tarikh
13 September 2018 (Khamis)

Masa
11.00 Pagi ‚Äď 12.30 Tengahari

Tempat
Bilik Mesyuarat Semarak, Tingkat 4,
Majlis Perbandaran Sepang

Pengerusi
YBhg  Tuan Muhammad Hafiz Shaari,
Timbalan Yang DiPertua,
Majlis Perbandaran Sepang

11.00 a.m
Ucapan aluan Tuan Muhammad Hafiz bin Shaari,
Timbalan Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Sepang

11.05 a.m
Pengesahan Minit Mesyuarat
JawatanKuasa Bandar Selamat , Local Agenda 21 dan Pembangunan Mampan Bil.3/2017

11.10 a.m
Maklum Balas Mesyuarat
JawatanKuasa Bandar Selamat , Local Agenda 21 dan Pembangunan Mampan Bil.3/2017
Oleh :
Puan Rozeta binti Md.Yusuf,
Pengarah, Jabatan Perancangan Bandar, MPSepang

11.20 a.m
Pembentangan 1 :
Laporan Kajian “Waste Processing Detail Site Suitability Study and Business Model in Cyberjaya”
Oleh :
Ir. Muhamad Adan yusof,
Ketua Pegawai Eksekutif (CEO),
Mensilin Green Energy Sdn Bhd

11.40 a.m
Pembentangan 2 :
Cadangan Pertandingan Penjimatan Tenaga Elektrik dan Air Anjuran Majlis Perbandaran Sepang dan Kerajaan Negeri Selangor (Jawatankuasa Tetap Teknologi Hijau Negeri Selangor)
Oleh :
Puan Rozeta binti Md.Yusuf,
Pengarah, Jabatan Perancangan Bandar, MPSepang

11.50 p.m
Pembentangan 3 :
Cadangan Latihan Kecekapan Tenaga ‚ÄėEnergy Eficiency‚Äô Bangunan¬†Rendah Karbon dan Asas Pengurusan Tenaga Serta Kecekapan¬†Tenaga Kepada Pengurusan dan Teknikal Majlis Perbandaran¬†Sepang Secara Kolaborasi dengan SEDA Malaysia¬†
Oleh :
Puan Rozeta binti Md.Yusuf,
Pengarah, Jabatan Perancangan Bandar, MPSepang

12.00 p.m
Pembentangan 4 :
Makluman Statistik Jenayah Kekerasan/Jalanan dan Jenayah Harta Benda Di Kawasan Pentadbiran Majlis Perbandaran Sepang Bagi Tahun 2018 (Data sehingga Ogos 2018)
Oleh :
Inspektor Abul Hasan bin Ismail,
PDRM / Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD Sepang)

Hal-Hal Lain :
Perbincangan & Penutup

Tarikh
21hb November 2017 (Selasa)

Masa
2.30 Petang ‚Äď 5.00 Petang

Tempat
Bilik Mesyuarat Semarak, Tingkat 4,
Majlis Perbandaran Sepang

Pengerusi
YBhg  Tuan Muhammad Hafiz Shaari,
Timbalan Yang DiPertua,
Majlis Perbandaran Sepang

2.30 p.m
Ucapan aluan Tuan Muhammad Hafiz bin Shaari,
Timbalan Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Sepang

2.40 p.m
Pengesahan Minit Mesyuarat
JawatanKuasa Bandar Selamat , Local Agenda 21 dan Pembangunan Mampan Bil.2/2017

2.45 p.m
Maklum Balas Mesyuarat
JawatanKuasa Bandar Selamat , Local Agenda 21 dan Pembangunan Mampan Bil.2/2017
Oleh :
Puan Rozeta binti Md.Yusuf,
Pengarah, Jabatan Perancangan Bandar, MPSepang

3.00 p.m
Pembentangan 1 :
Detail Site Suitability and Business Model Study for on-site Waste Processing
Oleh :
Puan Norazean Mohd Nor,
Pengurus Program (Komponen 3) GTALCC,
SEDA Malaysia

3.15 p.m
Pembentangan 2 :
Sistem Keselamatan Bercirikan Internet of Thing (IOT) Generasi Baru Untuk Konsep Bandar Selamat
Oleh :
Syarikat SR Two Solution Sdn Bhd,


3.30 p.m
Pembentangan 3 :
Analisa dan Trend laluan (Route) Bike Share di Cyberjaya berdasarkan penggunaan GPS (Jun 2017 ‚Äď November 2017)
Oleh :
Obike Sdn Bhd

4.00 p.m
Pembentangan 4 :
Makluman Statistik Jenayah Kekerasan/Jalanan dan Jenayah Harta Benda Di Kawasan Pentadbiran Majlis Perbandaran Sepang Bagi Tahun 2017 (Data sehingga Jun 2017)
Oleh :
PDRM / Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD Sepang)

Pembentangan 5 :
Makluman pelaksanaan Seminar ‚ÄėSmart City@Sepang‚Äô dan Pelancaran Pelan Tindakan Bandar Pintar dan Rendah Karbon Cyberjaya 2025
Oleh :
Puan Rozeta binti Md.Yusuf,
Pengarah, Jabatan Perancangan Bandar, MPSepang

Makluman Perancangan dan Pelaksanaan oleh Jawatankuasa Kerja LA21 (Ekonomi Mampan
Oleh :
Pengarah, Jabatan Pelesenan dan Pengurusan Penjaja

Makluman Perancangan dan Pelaksanaan oleh Jawatankuasa Kerja LA21 (Alam Sekitar Mampan)
Oleh :
Pengarah, Jabatan Kesihatan dan Persekitaran

Makluman Perancangan dan Pelaksanaan oleh Jawatankuasa Kerja LA21 (Sosial Mampan)
Oleh :
Pengarah, Jabatan Pembangunan Masyarakat

Hal-Hal Lain :
Perbincangan & Penutup

Tarikh
18hb Julai 2017 (Selasa)

Masa
9.30 Pagi ‚Äď 12.30 Tengahari

Tempat
Bilik Mesyuarat Semarak, Tingkat 4,
Majlis Perbandaran Sepang

Pengerusi
YBhg ¬†Dato’ Puasa bin Md Taib,Yang DiPertua,
Majlis Perbandaran Sepang

Ucapan aluan Dato’ Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Sepang

Pengesahan Minit Mesyuarat 
JawatanKuasa Bandar Selamat , Local Agenda 21 dan Pembangunan Mampan Bil.1/2017

Maklum Balas Mesyuarat
JawatanKuasa Bandar Selamat , Local Agenda 21 dan Pembangunan Mampan Bil.1/2017
Oleh :
Puan Rozeta binti Md.Yusuf,
Pengarah, Jabatan Perancangan Bandar, MPSepang

Pembentangan 1 :
Cadangan Kajian Indeks Kesejahteraan Secara Kolaborasi Universiti Islam Malaysia & Majlis Perbandaran Sepang
Oleh :
Prof. Emiritus Dato’ Dr. Sulaiman M.Yassin,
Head, Institute of Well-Being,
Universiti Islam Malaysia, Cyberjaya

Pembentangan 2 :
Makluman Pelaksanaan Pembangunan Apps & IoT (Internet of Thing) Smart Waste. (Pilot Projek : Cyberjaya)
Oleh :
Puan Nurulain Mat Ismail,
GeoInfo Consultant for ANGKASA, MOSTI & UPM

Pembentangan 3 :
Makluman Statistik Jenayah Kekerasan/Jalanan dan Jenayah Harta Benda Di Kawasan Pentadbiran Majlis Perbandaran Sepang Bagi Tahun 2017 (Data sehingga Jun 2017)
Oleh :
PDRM / Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD Sepang)

Makluman Perancangan dan Pelaksanaan oleh Jawatankuasa Kerja LA21 (Ekonomi Mampan)
Oleh :
Pengarah,
Jabatan Pelesenan dan Pengurusan Penjaja

Makluman Perancangan dan Pelaksanaan oleh Jawatankuasa Kerja LA21 (Alam Sekitar Mampan)
Oleh :
Pengarah,
Jabatan Kesihatan dan Persekitaran

Makluman Perancangan dan Pelaksanaan oleh Jawatankuasa Kerja LA21 (Sosial Mampan)
Oleh :
Pengarah,
Jabatan Pembangunan Masyarakat

Hal-Hal Lain :
Perbincangan & Penutup

Tarikh
15hb Mac 2017 (Rabu)

Masa
2.30 Petang ‚Äď 5.00 Petang

Tempat
Bilik Mesyuarat Semarak, Tingkat 4,
Majlis Perbandaran Sepang

Pengerusi
YBhg  Tuan Muhammad Hafiz Shaari,
Timbalan Yang DiPertua,
Majlis Perbandaran Sepang

AHLI JAWATANKUASA MESYUARAT

NAMA JAWATAN / JABATAN / AGENSIEMEL
Dato’ Haji Abd Hamid bin HussainYang DiPertua,
Majlis Perbandaran Sepang
hamid@mpsepang.gov.my
Tuan Zulnaidy bin ZulkifliSetiausaha/Timbalan Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Sepang
zulnaidy@mpsepang.gov.my
Encik Mohd Shafinye bin Mohd NasohaAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
shafinye-am@mpsepang.gov.my
Encik Gun Chee HuiAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
gunch-am@mpsepang.gov.my
Encik Lwi Kian Keong Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
lwikk‚Äďam@mpsepang.gov.my
Dr. Teo Lian Seng Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
tlseng-am@mpsepang.gov.my
Encik Lee Kan MingAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
kenneth-am@mpsepang.gov.my
Encik Mohd Syamsol bin Md Shariff Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
syamsol‚Äďam@mpsepang.gov.my
Encik Hazimun Rahman bin Mohammad Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
hazimun-am@mpsepang.gov.my
Encik Mohd Syahrul Amri bin Mat Sari Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
syahrulamri-am@mpsepang.gov.my
Datuk Dr Hj Zani bin Hj PominanAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
Puan Rozeta binti Md YusufPengarah,
Jabatan Perancangan Bandar, MPSepang
rozeta_sepang@yahoo.com
rozeta@mpsepang.gov.my
Tuan Hj. Ahmad Saifunazif bin Mat YatimPengarah,
Jabatan Kejuruteraan,
Majlis Perbandaran Sepang
saifunazif@mpsepang.gov.my
YM Raja Zulhelmi bin Raja Salleh Pengarah,
Jabatan Perbendaharaan,
Majlis Perbandaran Sepang
zulhelmi@mpsepang.gov.my
Encik Mohd Fahmy bin TumutPengarah, Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta,
Majlis Perbandaran Sepang
fahmy@mpsepang.gov.my
Encik Mohd Nor Amiruddin bin Abd KarimKetua,
Unit Perundangan,
Majlis Perbandaran Sepang
amirrudin@mpsepang.gov.my
Cik Arefah binti RahimPengarah,
Jabatan Landskap,
Majlis Perbandaran Sepang
arefah@mpsepang.gov.my
Encik Sulaiman bin Abi HashimPengarah,
Jabatan Kawalan Bangunan,
Majlis Perbandaran Sepang
sulaiman@mpsepang.gov.my
Puan Zelda binti Mohd ZamriPengarah, Jabatan Pembangunan Masyarakat,
Majlis Perbandaran Sepang
zelda@mpsepang.gov.my
Encik Kuzaini bin HamidonPengarah, Jabatan Kesihatan dan Persekitaran,
Majlis Perbandaran Sepang
kuzaini@mpsepang.gov.my
Encik Noor Halif bin Noor ZanPengarah,
Jabatan Pelesenan dan Pengurusan Penjaja,
Majlis Perbandaran Sepang
halif@mpsepang.gov.my
Encik Norrehan bin Amat KasmanKetua, Unit Korporat Dan Perhubungan Awam,
Majlis Perbandaran Sepang
norrehan@mpsepang.gov.my
Encik Mohd. Azran bin MusaPengarah,
Jabatan Penguatkuasaan,
Majlis Perbandaran Sepang
azran@mpsepang.gov.my
Encik Mohamad Shahidan bin HashimKetua,
Unit COB (Pesuruhjaya Bangunan),
Majlis Perbandaran Sepang
shahidan@mpsepang.gov.my
Puan Rosziana binti BasinKetua,
Unit Teknologi Maklumat
Majlis Perbandaran Sepang
rosziana@mpsepang.gov.my
Puan Nurhidayati binti DahlanKetua,
Unit Tender Dan Kontrak,
Majlis Perbandaran Sepang
nurhidayati@mpsepang.gov.my
Puan Aziaton binti ShuibKetua, Unit OSC,
Majlis Perbandaran Sepang
aziaton@mpsepang.gov.my
Wakil Ketua Polis Daerah Sepang, Ibu Pejabat Polis Daerah Sepang
Wakil Pegawai Tanah/ Daerah Sepang, Pejabat Daerah/Tanah Sepang
MIROS
Wakil Pengarah,
Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor
Pengarah,
Jabatan Keselamatan Jalan Raya Negeri Selangor
Jurutera Daerah Sepang,
Jabatan Kerja Raya Daerah Sepang
Jurutera Daerah Sepang,
Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Sepang
Pengarah,
Jabatan Imigresen Negeri Selangor
Puan Rosmila AdnanPenolong Pengarah,
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Selangor,
Pegawai Kebajikan Masyarakat,
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Sepang,
Encik Muniandy A/L Murugan @
Puan Sheela A/P Sureshkee
Pengarah,
Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional Daerah Sepang
Pengarah
Jabatan Belia & Sukan Daerah Sepang
Encik Shahir bin MustafarPengarah,
Pejabat Kesihatan Daerah Sepang
Pegawai Pendidikan Daerah,
Jabatan Pendidikan Daerah Sepang
Encik Mohd Rashidi bin Ab RaofKetua Pegawai AADK Daerah,
Agensi Antidadah Kebangsaan Daerah Sepang
Encik Zainizam bin ZailanPegawai Tadbir Agama,
Pejabat Agama Islam Daerah Sepang
Encik Steve Anthony LojuntinSustainable Energy Development Authority Malaysia (SEDA Malaysia)
Noraslaili binti MahmoodMalaysian Green Technology Corporation @ Greentech Malaysia
Encik Mohd Adham bin Hj MahmoodPenolong Pengarah,
Jabatan Perancangan Bandar, MPSepang (Urusetia)
adham@mpsepang.gov.my

NAMA JAWATAN / JABATAN / AGENSIEMEL
Tuan Mohd Fauzi bin Mohd YatimYang DiPertua,
Majlis Perbandaran Sepang
ydp@mpsepang.gov.my
Tuan Muhammad Hafiz bin ShaariTimbalan Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Sepang
hafiz_shaari@mpsepang.gov.my
Encik Mohd Shafinye bin Mohd NasohaAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
shafinye-am@mpsepang.gov.my
Encik Gun Chee HuiAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
gunch-am@mpsepang.gov.my
Encik Lwi Kian Keong Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
lwikk‚Äďam@mpsepang.gov.my
Dr. Teo Lian Seng Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
tlseng-am@mpsepang.gov.my
Encik Lee Kan MingAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
kenneth-am@mpsepang.gov.my
Encik Mohd Syamsol bin Md Shariff Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
syamsol‚Äďam@mpsepang.gov.my
Encik Hazimun Rahman bin Mohammad Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
hazimun-am@mpsepang.gov.my
Encik Mohd Syahrul Amri bin Mat Sari Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
syahrulamri-am@mpsepang.gov.my
Encik Rushdan bin Mohamed Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
rushdan‚Äďam@mpsepang.gov.my
Encik Yusop bin Md DohopAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Muhamad Mizan Adli bin Mohd NoorAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
Puan Rozeta binti Md YusufPengarah,
Jabatan Perancangan Bandar, MPSepang
rozeta_sepang@yahoo.com
rozeta@mpsepang.gov.my
Tuan Hj. Ahmad Saifunazif bin Mat YatimPengarah,
Jabatan Kejuruteraan,
Majlis Perbandaran Sepang
saifunazif@mpsepang.gov.my
YM Raja Zulhelmi bin Raja Salleh Pengarah,
Jabatan Perbendaharaan,
Majlis Perbandaran Sepang
zulhelmi@mpsepang.gov.my
Encik Mohd Fahmy bin TumutPengarah, Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta,
Majlis Perbandaran Sepang
fahmy@mpsepang.gov.my
Encik Mohd Nor Amiruddin bin Abd KarimKetua,
Unit Perundangan,
Majlis Perbandaran Sepang
amirrudin@mpsepang.gov.my
Cik Arefah binti RahimPengarah,
Jabatan Landskap,
Majlis Perbandaran Sepang
arefah@mpsepang.gov.my
Encik Sulaiman bin Abi HashimPengarah,
Jabatan Kawalan Bangunan,
Majlis Perbandaran Sepang
sulaiman@mpsepang.gov.my
Puan Zelda binti Mohd ZamriPengarah, Jabatan Pembangunan Masyarakat,
Majlis Perbandaran Sepang
zelda@mpsepang.gov.my
Encik Kuzaini bin HamidonPengarah, Jabatan Kesihatan dan Persekitaran,
Majlis Perbandaran Sepang
kuzaini@mpsepang.gov.my
Encik Noor Halif bin Noor ZanPengarah,
Jabatan Pelesenan dan Pengurusan Penjaja,
Majlis Perbandaran Sepang
halif@mpsepang.gov.my
Encik Norrehan bin Amat KasmanKetua, Unit Korporat Dan Perhubungan Awam,
Majlis Perbandaran Sepang
norrehan@mpsepang.gov.my
Encik Mohd. Azran bin MusaPengarah,
Jabatan Penguatkuasaan,
Majlis Perbandaran Sepang
azran@mpsepang.gov.my
Encik Mohamad Shahidan bin HashimKetua,
Unit COB (Pesuruhjaya Bangunan),
Majlis Perbandaran Sepang
shahidan@mpsepang.gov.my
Puan Rosziana binti BasinKetua,
Unit Teknologi Maklumat
Majlis Perbandaran Sepang
rosziana@mpsepang.gov.my
Puan Nurhidayati binti DahlanKetua,
Unit Tender Dan Kontrak,
Majlis Perbandaran Sepang
nurhidayati@mpsepang.gov.my
Encik Badrul bin RahimKetua, Unit OSC,
Majlis Perbandaran Sepang
badrul@mpsepang.gov.my
Encik Azrul Ketua Penolong Setiausaha, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA),
Wakil Ketua Polis Daerah Sepang, Ibu Pejabat Polis Daerah Sepang
Encik MuhaiminWakil Pegawai Tanah/ Daerah Sepang, Pejabat Daerah/Tanah Sepang
Encik Ahmad Safie SallehMIROS
Wakil Pengarah,
Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor
Pengarah,
Jabatan Keselamatan Jalan Raya Negeri Selangor
Ir. Abdul HanifJurutera Daerah Sepang,
Jabatan Kerja Raya Daerah Sepang
Jurutera Daerah Sepang,
Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Sepang
Pengarah,
Jabatan Imigresen Negeri Selangor
Puan Rosmila AdnanPenolong Pengarah,
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Selangor,
Puan Shazlin Adila binti Mohd SallehPegawai Kebajikan Masyarakat,
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Sepang,
Encik Muniandy A/L Murugan @
Puan Sheela A/P Sureshkee
Pengarah,
Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional Daerah Sepang
Pengarah
Jabatan Belia & Sukan Daerah Sepang
Encik Shahir bin MustafarPengarah,
Pejabat Kesihatan Daerah Sepang
Encik Mohd Halim bin SahriPegawai Pendidikan Daerah,
Jabatan Pendidikan Daerah Sepang
Encik Mohd Rashidi bin Ab RaofKetua Pegawai AADK Daerah,
Agensi Antidadah Kebangsaan Daerah Sepang
Encik Zainizam bin ZailanPegawai Tadbir Agama,
Pejabat Agama Islam Daerah Sepang
Encik Steve Anthony LojuntinSustainable Energy Development Authority Malaysia (SEDA Malaysia)
Noraslaili binti MahmoodMalaysian Green Technology Corporation @ Greentech Malaysia
Encik Mohd Adham bin Hj MahmoodPenolong Pengarah,
Jabatan Perancangan Bandar, MPSepang (Urusetia)
adham@mpsepang.gov.my

NAMA JAWATAN / JABATAN / AGENSIEMEL
KosongYang DiPertua,
Majlis Perbandaran Sepang
Tuan Muhammad Hafiz bin ShaariTimbalan Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Sepang
hafiz_shaari@mpsepang.gov.my
Encik Mohd Shafinye bin Mohd NasohaAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
shafinye-am@mpsepang.gov.my
Encik Gun Chee HuiAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
gunch-am@mpsepang.gov.my
Encik Lwi Kian Keong Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
lwikk‚Äďam@mpsepang.gov.my
Dr. Teo Lian Seng Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
tlseng-am@mpsepang.gov.my
Encik Lee Kan MingAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
kenneth-am@mpsepang.gov.my
Encik Mohd Syamsol bin Md Shariff Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
syamsol‚Äďam@mpsepang.gov.my
Encik Hazimun Rahman bin Mohammad Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
hazimun-am@mpsepang.gov.my
Encik Mohd Syahrul Amri bin Mat Sari Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
syahrulamri-am@mpsepang.gov.my
Encik Rushdan bin Mohamed Ahli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
rushdan‚Äďam@mpsepang.gov.my
Encik Yusop bin Md DohopAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Muhamad Mizan Adli bin Mohd NoorAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
Puan Rozeta binti Md YusufPengarah,
Jabatan Perancangan Bandar, MPSepang
rozeta_sepang@yahoo.com
rozeta@mpsepang.gov.my
Tuan Hj. Ahmad Saifunazif bin Mat YatimPengarah,
Jabatan Kejuruteraan,
Majlis Perbandaran Sepang
saifunazif@mpsepang.gov.my
YM Raja Zulhelmi bin Raja Salleh Pengarah,
Jabatan Perbendaharaan,
Majlis Perbandaran Sepang
zulhelmi@mpsepang.gov.my
Encik Mohd Fahmy bin TumutPengarah, Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta,
Majlis Perbandaran Sepang
fahmy@mpsepang.gov.my
Encik Mohd Nor Amiruddin bin Abd KarimKetua,
Unit Perundangan,
Majlis Perbandaran Sepang
amirrudin@mpsepang.gov.my
Cik Arefah binti RahimPengarah,
Jabatan Landskap,
Majlis Perbandaran Sepang
arefah@mpsepang.gov.my
Encik Sulaiman bin Abi HashimPengarah,
Jabatan Kawalan Bangunan,
Majlis Perbandaran Sepang
sulaiman@mpsepang.gov.my
Puan Zelda binti Mohd ZamriPengarah, Jabatan Pembangunan Masyarakat,
Majlis Perbandaran Sepang
zelda@mpsepang.gov.my
Encik Kuzaini bin HamidonPengarah, Jabatan Kesihatan dan Persekitaran,
Majlis Perbandaran Sepang
kuzaini@mpsepang.gov.my
Encik Noor Halif bin Noor ZanPengarah,
Jabatan Pelesenan dan Pengurusan Penjaja,
Majlis Perbandaran Sepang
halif@mpsepang.gov.my
Encik Norrehan bin Amat KasmanKetua, Unit Korporat Dan Perhubungan Awam,
Majlis Perbandaran Sepang
norrehan@mpsepang.gov.my
Encik Mohd. Azran bin MusaPengarah,
Jabatan Penguatkuasaan,
Majlis Perbandaran Sepang
azran@mpsepang.gov.my
Encik Mohamad Shahidan bin HashimKetua,
Unit COB (Pesuruhjaya Bangunan),
Majlis Perbandaran Sepang
shahidan@mpsepang.gov.my
Puan Rosziana binti BasinKetua,
Unit Teknologi Maklumat
Majlis Perbandaran Sepang
rosziana@mpsepang.gov.my
Puan Nurhidayati binti DahlanKetua,
Unit Tender Dan Kontrak,
Majlis Perbandaran Sepang
nurhidayati@mpsepang.gov.my
Encik Badrul bin RahimKetua, Unit OSC,
Majlis Perbandaran Sepang
badrul@mpsepang.gov.my
Encik Hazrey TomyangKetua Penolong Setiausaha, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA),
Wakil Ketua Polis Daerah Sepang, Ibu Pejabat Polis Daerah Sepang
Encik Mohd Rezal bin AwangWakil Pegawai Tanah/ Daerah Sepang, Pejabat Daerah/Tanah Sepang
Encik Ahmad Safie SallehWakil Ketua Pegawai Eksekutif, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)
Wakil Pengarah,
Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor
Pengarah,
Jabatan Keselamatan Jalan Raya Negeri Selangor
Ir. Abdul HanifJurutera Daerah Sepang,
Jabatan Kerja Raya Daerah Sepang
Jurutera Daerah Sepang,
Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Sepang
Pengarah,
Jabatan Imigresen Negeri Selangor
Puan Rosmila AdnanPenolong Pengarah,
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Selangor,
Puan Shazlin Adila binti Mohd SallehPegawai Kebajikan Masyarakat,
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Sepang,
Encik Muniandy A/L Murugan @
Puan Sheela A/P Sureshkee
Pengarah,
Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional Daerah Sepang
Pengarah
Jabatan Belia & Sukan Daerah Sepang
Encik Shahir bin MustafarPengarah,
Pejabat Kesihatan Daerah Sepang
Encik Mohd Halim bin SahriPegawai Pendidikan Daerah,
Jabatan Pendidikan Daerah Sepang
Encik Mohd Rashidi bin Ab RaofKetua Pegawai AADK Daerah,
Agensi Antidadah Kebangsaan Daerah Sepang
Encik Zainizam bin ZailanPegawai Tadbir Agama,
Pejabat Agama Islam Daerah Sepang
Encik Steve Anthony LojuntinSustainable Energy Development Authority Malaysia (SEDA Malaysia)
Nur Farhana binti Mohd NoorMalaysian Green Technology Corporation @ Greentech Malaysia
Encik Mohd Adham bin Hj MahmoodPenolong Pengarah,
Jabatan Perancangan Bandar, MPSepang (Urusetia)
adham@mpsepang.gov.my

NAMA JAWATAN / JABATAN / AGENSI
YBhg Dato’ Puasa bin Md TaibYang DiPertua,
Majlis Perbandaran Sepang
Tuan Muhammad Hafiz bin ShaariTimbalan Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Tong Jeng HarngAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Titus Gladwyn A/L S.G.GomezAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Mohd Shafinye bin Mohd NasohaAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Kong Tuck WahAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Radzali bin KasimAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
Puan Suziana binti MusaAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Gun Chee HuiAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Jamalulail bin HamzahAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Thiban A/L SubramaniamAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
Puan Rozeta binti Md YusufPengarah,
Jabatan Perancangan Bandar
Majlis Perbandaran Sepang
Tuan Hj. Ahmad Saifunazif bin Mat YatimPengarah,
Jabatan Kejuruteraan,
Majlis Perbandaran Sepang
YM Raja Zulhelmi bin Raja Salleh Pengarah,
Jabatan Perbendaharaan,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Mohd Fahmy bin TumutPengarah, Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Norrehan bin Amat KasmanKetua,
Unit Perkhidmatan Bandar,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Mohd Nor Amiruddin bin Abd KarimKetua,
Unit Perundangan,
Majlis Perbandaran Sepang
Puan Ruhaila binti Abdul RahmanPengarah,
Jabatan Landskap,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Sulaiman Bin Abi HashimPengarah,
Jabatan Kawalan Bangunan,
Majlis Perbandaran Sepang
Puan Zelda binti Mohd ZamriPengarah, Jabatan Pembangunan Masyarakat,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Kuzaini bin Hamidon,Pengarah, Jabatan Kesihatan dan Persekitaran,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Noor Halif bin Noor ZanPengarah,
Jabatan Pelesenan dan Pengurusan Penjaja,
Majlis Perbandaran Sepang
Puan Afra’ Fardillah binti ZaimustaparKetua, Unit Korporat Dan Perhubungan Awam,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Mohd.Azran bin MusaPengarah,
Jabatan Penguatkuasaan,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Mohd Shahril bin OmarKetua, Unit COB (Pesuruhjaya Bangunan),
Majlis Perbandaran Sepang
Puan Rosziana binti BasinKetua,
Unit Teknologi Maklumat
Majlis Perbandaran Sepang
Puan Nurhidayati binti DahlanKetua,
Unit Tender Dan Kontrak,
Majlis Perbandaran Sepang
Puan Asmahan binti AbdullahKetua, Unit OSC,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Hazrey TomyangKetua Penolong Setiausaha, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA),
Inspektor Haniza @
Tuan Sobri
Wakil Ketua Polis Daerah Sepang, Ibu Pejabat Polis Daerah Sepang
Encik Mohd Rezal bin AwangWakil Pegawai Tanah/ Daerah Sepang, Pejabat Daerah/Tanah Sepang
Encik Ahmad Safie SallehWakil Ketua Pegawai Eksekutif, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)
Encik Mohd Iskandar YusufWakil Pengarah,
Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor
Encik Mohamad Fakhri bin MansorPengarah,
Jabatan Keselamatan Jalan Raya Negeri Selangor
Ir. Abdul HanifJurutera Daerah Sepang,
Jabatan Kerja Raya Daerah Sepang
Jurutera Daerah Sepang,
Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Sepang
Pengarah,
Jabatan Imigresen Negeri Selangor
Puan Rosmila AdnanPenolong Pengarah,
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Selangor,
Puan Shazlin Adila binti Mohd SallehPegawai Kebajikan Masyarakat,
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Sepang,
Encik Muniandy A/L Murugan @
Puan Sheela A/P Sureshkee
Pengarah,
Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional Daerah Sepang
Encik Mohd Rusydan bin AbdullahPengarah
Jabatan Belia & Sukan Daerah Sepang
Encik Shahir bin MustafarPengarah,
Pejabat Kesihatan Daerah Sepang
Encik Mohd Halim bin SahriPegawai Pendidikan Daerah,
Jabatan Pendidikan Daerah Sepang
Encik Mohd Rashidi bin Ab RaofKetua Pegawai AADK Daerah,
Agensi Antidadah Kebangsaan Daerah Sepang
Encik Muhammad Hidayatul bin Ayob Pejabat Pembangunan Negeri Selangor
(Zon Sepang dan Hulu Langat)
Encik Zainizam bin ZailanPegawai Tadbir Agama,
Pejabat Agama Islam Daerah Sepang
Encik Steve Anthony LojuntinSustainable Energy Development Authority Malaysia (SEDA Malaysia)
Encik Ir. Mohd Zaini Abu HassanMalaysian Green Technology Corporation @ Greentech Malaysia
Encik Mohd Adham Bin Hj MahmoodPenolong Pengarah,
Jabatan Perancangan Bandar, MPSepang (Urusetia)